Stratégia WHO pre tradičnú medicínu na roky 2014-2023

 Stratégia WHO pre tradičnú medicínu na roky 2014-2023

Tradičná a komplementárna medicína je dôležitou a často podceňovanou súčasťou zdravotnej starostlivosti v krajine. Tradičnú a komplementárnu medicínu (T&KM)nájdeme takmer v každej krajine na svete a dopyt po jej službách sa zvyšuje.

Tradičná medicína v overenej kvalite, bezpečnosti a účinnosti, prispieva k cieľu, ktorým je zabezpečiť, aby všetci ľudia mali prístup k zdravotnej starostlivosti. Mnoho krajín priznáva potrebu uceleného a integrovaného prístupu k zdravotnej starostlivosti, ktorý umožňuje vládam, poskytovateľom starostlivosti, a čo je najdôležitejšie, tím ktorí využívajú služby zdravotnej starostlivosti, prístup k T&KM spôsobom, ktorý je bezpečný, tolerantný a cenovo efektívny.

 

Tradičná medicína (TM) je dôležitá a často podceňovaná časť zdravotnej starostlivosti. V niektorých krajinách, tradičná medicína a nekonvenčná/alternatívna medicína je označovaná komplementárna medicína (KM). TM má dlhú históriu využitia pre udržanie zdravia a pri prevencii a liečbe chorôb, najmä pokiaľ ide o chronické ochorenia.

 

Stratégia určuje 3 strategické ciele:

1. vytvoriť vedomostnú základňu, ktorá umožní aktívne riadiť T&KM prostredníctvom príslušných národných politík, ktoré chápu a uznávajú úlohu a potenciál T&KM.

2. posilniť zabezpečenie kvality, bezpečnosti, správneho používania a účinnosti T&KM reguláciou produktov, postupov a poskytovateľov prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, rozvoja zručností, služieb a terapií.

3. podporovať univerzálne krytie zdravotného poistenie integráciou T&KM služieb do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti a vlastnej zdravotnej starostlivosti, zúročením potenciálneho príspevku T&KM k  zlepšeniu zdravotných služieb a výsledkov a uznaním, že užívatelia zdravotníckych služieb sú schopní robiť informované rozhodnutia o vlastnej zdravotnej starostlivosti.

 

Celý dokument v PDF: Stratégia WHO pre tradičnú medicínu na roky 2014-2023 (anglicky)

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.