Ostroha pätnej kosti (Calcar calcanei)

ostrohaTrochu teórie 

Ostroha (Calcar calcanei) je výrastok plantárnej (dolnej) časti pätnej kosti, v mieste úponu krátkych svalov nohy a plantárnej aponeurózy (väzivovej "doštičky" chrániacej mäkké tkanivá chodidla nohy pred pomliaždením pri chôdzi). 

Vzniká chronickým dráždením úponov krátkych svalov chodidla nohy pri preťažovaní či pri chôdzi v nevhodnej obuvi. V prvej fáze sa vytvára opuch a prejavuje sa bolestivosťou (fasciitis plantaris), do ktorého sa postupne ukladajú kryštály vápnika, čo sa na RTG snímkach prejaví vznikom výrastku - ostrohy.

Príznaky

Ostroha (Calcar calcanei aj fascitis plantaris) sa prejavuje bolestivosťou na chodidlovej ploche pätnej kosti pri došľape, v mieste úponu svalov a plantárnej aponeurózy tj. pod pätou. Bolesti sú najprv po záťaži, postupne ich pacient pociťuje pri každom došliapnutí a u ťažších štádií môžu byť aj kľudové. Bolesť sa dá vyvolať stlačením poškodeného miesta.

Ak ide o opuch pri tzv. Fasciitis plantaris, kde ešte nedošlo k vytvoreniu výrastku, na RTG nemusí byť zrejmá žiadna zmena. V tomto štádiu je postihnutie zistiteľné na scintigrafickom vyšetrení skeletu vychytávaním väčšieho množstva rádiofarmaka v dolnej časti pätnej kosti či pri vyšetrení magnetickou rezonanciou, kde je zrejmý opuch. Po vytvorení výrastku je tento zjavný na RTG snímke.

Plantárna fasciitída: bolesti sa prejavujú na chodidle nohy smerom k päte. Typickým príznakom sú ranné bolesti pri vstávaní a obtiažne prvé kroky. Počas dňa sa stav zlepší, ale na konci dňa sa objaví pocit ťažoby v nohe. Pacient si trochu odpočinie pre televízorom, ale keď vstane znovu sa objavia bolesti. Noc prinesie úľavu, ale nie vždy.

Plantárna aponeuróza je hrubá väzivová membrána podobného výzoru ako šľacha. Prebieha medzi pätou a prednou časťou nohy. Vytvára klenbu chodidla. Funguje ako gumený pruh. Ak je krátka klenba nohy je výrazná, ak je dlhá ,klenba je nevýrazná tzv. ploché nohy.Pri  tejto funkcii je pomáhajú krátke plantárne svaly a šľachu svalov predkolenia. Plantárna fascia ma za úlohu podporovať a stabilizovať plantárny oblúk počas chôdze. Plantárna fasciitída je vlastne zápal plantárnej fascie.

Hlavný prejavom tohto zápalu je bolesť, ktorá sa často prejaví po dlhšom období odpočinku a ktorá sa postupne zmenšuje počas chôdze, ale nemusí úplne vymiznúť. Môže sa prejaviť tak na mäkkom ako aj na tvrdom teréne. Fasciitída sa vyskytuje relatívne často. Postihuje okolo 10% rekreačných bežcov, rovnaké percento normálnej populácie. Je častejšia po štyridsiatke.

Príčiny

Zápal môže byť úrazového pôvodu. Napríklad náhly skok na pätu spôsobí natiahnutie aponeurózy s mikrotrhlinkami a následným zápalom. Môže dochádzať k degenerácii aponeurózy, jej starnutiu, stratu elasticity. Priestor medzi väzivovými vláknami zhrubne a má tendenciu kalcifikovať. Tento obraz môže byť viditeľný na ultrazvuku alebo pri vyšetrení MR.

Rizikové faktory

Ploché nohy, zlé postavenie nôh pri rotácii dolných končatín, nerovnaká dĺžka dolných končatín, obezita a nevhodná tréningová obuv.

 

Prevencia

Nosiť topánky prispôsobené druhu pohybovej aktivity: musi zabezpečiť podporu klenby a mať podrýžky, ktoré obsorbujú otrasy.

Nosiť papuče, ktoré podporujú nohu počas prvých krokov z postele. vyhýbať sa noseniu papúč počas celého dňa. chodiť s bosími nohami po tvrdej podlahe alebo len v ponožkách.

Vyhýbať sa dlhému státiu alebo chodeniu po tvrdých a nerovných povrchoch.

Robiť si večer relaxačné  kúpele nôh letnej a slanej vode.

Počúvať svoje telo a prestať robiť aktivitu, ktorá vyvoláva bolesť.

Udržiavať si primeranú váhu a sledovať príjem potravy.

Terapia

V terapii fasciitis plantaris aj calcar calcanei je najprv vhodná obuv, kde je modelovaná pozdĺžna klenba nohy, prípadne je vhodné pod pätu vložiť mäkké, gélové podložky (podpätníky). Z rehabilitačnej terapie má dobré výsledky aplikácie ultrazvuku , magnetu alebo laseru. Pri ťažších štádiách je možné úpony svalov obstreknúť kortikoidmi. V prípade neúspechu terapie je možná analgetická RTG terapia či aplikácia rázovej vlny. Sú uvádzané aj dobré výsledky operačného odstránenie výrastku buď otvorenou metódou, alebo endoskopicky.

Prečo o tom píšeme?

Výborné, rýchle a dlhodobé výsledky dosahujeme práve akupunktúrou a biorezonačnou terapiou a ich kombináciou. Aj v akútnej fáze. 

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.